Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ 28/01/2019
30 Ιανουαρίου 2019

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ  Συνεδρία Δευτέρα 28/01/2019 Ώρα 06:00μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                    Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                     Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας              

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ 20/12/2018
21 Δεκεμβρίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ  Συνεδρία Πέμπτη 20/12/2018 Ώρα 6:30μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                     Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                     Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας              

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ 04/12/2018
5 Δεκεμβρίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ  Συνεδρία Τρίτη 04/12/2018 Ώρα 6:15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                     Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                      Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας              

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 13/11/2018
14 Νοεμβρίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ  Συνεδρία Πέμπτη 13/11/2018 Ώρα 6+00μμ.   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                       Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 26/04/2018
30 Απριλίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 26/04/2018 Ώρα 6:15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                      Αντιπρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                  Γραμματέας

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 29/03/2018
2 Απριλίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 29/03/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                  Γραμματέας Χρυσόστομος Γεμέττας                Μέλος

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 15/03/2018
21 Μαρτίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 15/03/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                     Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                     Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας               Εκτελών

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 11/01/2018
17 Ιανουαρίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 11/01/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                       Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                Εκτελών

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 07/11/2017
13 Νοεμβρίου 2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Τρίτη 07/11/2017 Ώρα 6+30μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                Εκτελών χρέη Γραμματέα Άκης

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 02/06/2017
9 Σεπτεμβρίου 2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία 02/06/2017 Ώρα 19:00μμ.   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                         Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                   Εκτελών

Περισσότερα