Επίλεκτη Κατηγορία 2019-2020

1η Αγωνιστική
2019-10-11 19:15Παρασκευή,
11 Οκτ 2019 19:15
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 5:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2019-10-11 19:30Παρασκευή,
11 Οκτ 2019 19:30
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 4:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2019-10-12 14:30Σάββατο,
12 Οκτ 2019 14:30
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2:1 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2019-10-12 14:30Σάββατο,
12 Οκτ 2019 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3:3 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2η Αγωνιστική
2019-10-19 15:00Σάββατο,
19 Οκτ 2019 15:00
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 1:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2019-10-19 15:00Σάββατο,
19 Οκτ 2019 15:00
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:2 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
3η Αγωνιστική
2019-10-25 19:30Παρασκευή,
25 Οκτ 2019 19:30
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2:1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2019-10-25 19:30Παρασκευή,
25 Οκτ 2019 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:5 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2019-10-26 14:30Σάββατο,
26 Οκτ 2019 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 3:1 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2019-10-26 14:30Σάββατο,
26 Οκτ 2019 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:1 ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2η Αγωνιστική
2019-10-29 19:30Τρίτη,
29 Οκτ 2019 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 3:0 ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
4η Αγωνιστική
2019-11-01 19:15Παρασκευή,
01 Νοέ 2019 19:15
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 2:0 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2019-11-02 14:30Σάββατο,
02 Νοέ 2019 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1:0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2019-11-02 14:30Σάββατο,
02 Νοέ 2019 14:30
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4:2 ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2019-11-02 15:00Σάββατο,
02 Νοέ 2019 15:00
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 0:3 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2η Αγωνιστική
2019-11-05 19:15Τρίτη,
05 Νοέ 2019 19:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 0:2 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5η Αγωνιστική
2019-11-08 19:30Παρασκευή,
08 Νοέ 2019 19:30
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:2 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2019-11-08 19:30Παρασκευή,
08 Νοέ 2019 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:3 ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2019-11-09 14:30Σάββατο,
09 Νοέ 2019 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 4:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
2019-11-10 12:00Κυριακή,
10 Νοέ 2019 12:00
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:1 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
6η Αγωνιστική
2019-11-15 19:30Παρασκευή,
15 Νοέ 2019 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 4:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2019-11-16 14:30Σάββατο,
16 Νοέ 2019 14:30
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1:1 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2019-11-16 14:30Σάββατο,
16 Νοέ 2019 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:3 ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
2019-11-16 15:00Σάββατο,
16 Νοέ 2019 15:00
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 1:1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
7η Αγωνιστική
2019-11-22 19:30Παρασκευή,
22 Νοέ 2019 19:30
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 5:1 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2019-11-22 19:30Παρασκευή,
22 Νοέ 2019 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0:2 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2019-11-23 14:30Σάββατο,
23 Νοέ 2019 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 1:0 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
2019-11-23 14:30Σάββατο,
23 Νοέ 2019 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1:0 ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
8η Αγωνιστική
2020-01-17 19:30Παρασκευή,
17 Ιαν 2020 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-01-18 14:30Σάββατο,
18 Ιαν 2020 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-01-18 14:30Σάββατο,
18 Ιαν 2020 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ -:- Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
2020-01-18 15:00Σάββατο,
18 Ιαν 2020 15:00
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ -:- ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
9η Αγωνιστική
2020-01-24 19:00Παρασκευή,
24 Ιαν 2020 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-01-24 19:30Παρασκευή,
24 Ιαν 2020 19:30
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2020-01-25 14:30Σάββατο,
25 Ιαν 2020 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2020-01-25 14:30Σάββατο,
25 Ιαν 2020 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ -:- ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
10η Αγωνιστική
2020-02-01 14:30Σάββατο,
01 Φεβ 2020 14:30
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ -:- Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2020-02-01 14:30Σάββατο,
01 Φεβ 2020 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-02-01 14:30Σάββατο,
01 Φεβ 2020 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
2020-02-01 15:00Σάββατο,
01 Φεβ 2020 15:00
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ -:- ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
11η Αγωνιστική
2020-02-07 19:00Παρασκευή,
07 Φεβ 2020 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-02-07 19:30Παρασκευή,
07 Φεβ 2020 19:30
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ -:- ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2020-02-08 14:30Σάββατο,
08 Φεβ 2020 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ -:- ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
2020-02-08 14:30Σάββατο,
08 Φεβ 2020 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
12η Αγωνιστική
2020-02-14 19:15Παρασκευή,
14 Φεβ 2020 19:15
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ -:- ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2020-02-15 14:30Σάββατο,
15 Φεβ 2020 14:30
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2020-02-15 14:30Σάββατο,
15 Φεβ 2020 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-02-15 15:00Σάββατο,
15 Φεβ 2020 15:00
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ -:- Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
13η Αγωνιστική
2020-02-21 19:30Παρασκευή,
21 Φεβ 2020 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-02-21 19:30Παρασκευή,
21 Φεβ 2020 19:30
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ -:- Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2020-02-22 14:30Σάββατο,
22 Φεβ 2020 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-02-22 14:30Σάββατο,
22 Φεβ 2020 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ -:- ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
14η Αγωνιστική
2020-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2020 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2020-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2020 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2020-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2020 14:30
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2020-03-07 15:00Σάββατο,
07 Μαρ 2020 15:00
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ -:- ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ