Α’ Κατηγορία 2019-2020

1η Αγωνιστική
2019-10-18 19:45Παρασκευή,
18 Οκτ 2019 19:45
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4:0 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2019-10-19 14:30Σάββατο,
19 Οκτ 2019 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 0:3 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2019-10-19 14:30Σάββατο,
19 Οκτ 2019 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 1:0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2019-10-20 11:00Κυριακή,
20 Οκτ 2019 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ 3:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2η Αγωνιστική
2019-10-25 19:30Παρασκευή,
25 Οκτ 2019 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 0:3 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2019-10-26 15:00Σάββατο,
26 Οκτ 2019 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 1:1 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΑΠΕΥ ΥΨΩΝΑ
2019-10-30 19:30Τετάρτη,
30 Οκτ 2019 19:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 1:2 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3η Αγωνιστική
2019-11-02 14:30Σάββατο,
02 Νοέ 2019 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 3:0 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2019-11-02 14:30Σάββατο,
02 Νοέ 2019 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 0:0 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2019-11-02 15:00Σάββατο,
02 Νοέ 2019 15:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ 0:3 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
2019-11-05 19:45Τρίτη,
05 Νοέ 2019 19:45
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 7:2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2η Αγωνιστική
2019-11-05 20:00Τρίτη,
05 Νοέ 2019 20:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 1:1 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
4η Αγωνιστική
2019-11-08 19:30Παρασκευή,
08 Νοέ 2019 19:30
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 1:3 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2019-11-08 19:30Παρασκευή,
08 Νοέ 2019 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 0:3 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2019-11-08 19:45Παρασκευή,
08 Νοέ 2019 19:45
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3:0 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2019-11-09 15:00Σάββατο,
09 Νοέ 2019 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 3:0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΑΠΕΥ ΥΨΩΝΑ
5η Αγωνιστική
2019-11-15 19:45Παρασκευή,
15 Νοέ 2019 19:45
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ 1:6 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2019-11-16 14:30Σάββατο,
16 Νοέ 2019 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 3:0 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2019-11-16 15:00Σάββατο,
16 Νοέ 2019 15:00
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 4:1 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2019-11-17 14:30Κυριακή,
17 Νοέ 2019 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 0:2 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
6η Αγωνιστική
2019-11-22 19:30Παρασκευή,
22 Νοέ 2019 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 0:3 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2019-11-22 19:45Παρασκευή,
22 Νοέ 2019 19:45
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4:2 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2019-11-23 18:00Σάββατο,
23 Νοέ 2019 18:00
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 4:3 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2019-11-26 19:30Τρίτη,
26 Νοέ 2019 19:30
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 4:3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
7η Αγωνιστική
2019-11-29 19:45Παρασκευή,
29 Νοέ 2019 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 4:1 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2019-11-30 14:30Σάββατο,
30 Νοέ 2019 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 5:4 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΑΠΕΥ ΥΨΩΝΑ
2019-11-30 14:45Σάββατο,
30 Νοέ 2019 14:45
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 0:3 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2019-12-01 14:30Κυριακή,
01 Δεκ 2019 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 3:0 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
8η Αγωνιστική
2019-12-06 19:30Παρασκευή,
06 Δεκ 2019 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 0:3 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2019-12-06 19:45Παρασκευή,
06 Δεκ 2019 19:45
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5:2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2019-12-07 14:30Σάββατο,
07 Δεκ 2019 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 1:3 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2019-12-08 11:00Κυριακή,
08 Δεκ 2019 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ 0:3 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
9η Αγωνιστική
2019-12-14 14:30Σάββατο,
14 Δεκ 2019 14:30
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 3:0 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2019-12-17 20:30Τρίτη,
17 Δεκ 2019 20:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 5:1 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
2019-12-19 19:30Πέμπτη,
19 Δεκ 2019 19:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 1:1 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-01-10 19:30Παρασκευή,
10 Ιαν 2020 19:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 2:1 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
10η Αγωνιστική
2020-01-17 19:45Παρασκευή,
17 Ιαν 2020 19:45
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2020-01-18 14:30Σάββατο,
18 Ιαν 2020 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΑΠΕΥ ΥΨΩΝΑ
2020-01-18 14:45Σάββατο,
18 Ιαν 2020 14:45
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-01-19 11:00Κυριακή,
19 Ιαν 2020 11:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
11η Αγωνιστική
2020-01-24 19:45Παρασκευή,
24 Ιαν 2020 19:45
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -:- Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2020-01-25 14:30Σάββατο,
25 Ιαν 2020 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-01-25 14:30Σάββατο,
25 Ιαν 2020 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-01-26 11:00Κυριακή,
26 Ιαν 2020 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
12η Αγωνιστική
2020-01-31 11:00Παρασκευή,
31 Ιαν 2020 11:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
2020-01-31 19:30Παρασκευή,
31 Ιαν 2020 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-02-01 14:30Σάββατο,
01 Φεβ 2020 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΑΠΕΥ ΥΨΩΝΑ
2020-02-02 14:30Κυριακή,
02 Φεβ 2020 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
13η Αγωνιστική
2020-02-08 14:30Σάββατο,
08 Φεβ 2020 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-02-08 14:30Σάββατο,
08 Φεβ 2020 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-02-08 14:45Σάββατο,
08 Φεβ 2020 14:45
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-02-09 11:00Κυριακή,
09 Φεβ 2020 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
14η Αγωνιστική
2020-02-14 19:30Παρασκευή,
14 Φεβ 2020 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-02-15 14:30Σάββατο,
15 Φεβ 2020 14:30
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2020-02-15 14:30Σάββατο,
15 Φεβ 2020 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΑΠΕΥ ΥΨΩΝΑ
2020-02-16 11:00Κυριακή,
16 Φεβ 2020 11:00
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
15η Αγωνιστική
2020-02-22 14:30Σάββατο,
22 Φεβ 2020 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ -:- ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-02-22 15:00Σάββατο,
22 Φεβ 2020 15:00
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ -:- Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-02-23 11:00Κυριακή,
23 Φεβ 2020 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
2020-02-23 14:30Κυριακή,
23 Φεβ 2020 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
16η Αγωνιστική
2020-03-06 19:30Παρασκευή,
06 Μαρ 2020 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-03-06 19:45Παρασκευή,
06 Μαρ 2020 19:45
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -:- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2020-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2020 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2020 14:30
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
17η Αγωνιστική
2020-03-14 14:30Σάββατο,
14 Μαρ 2020 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2020-03-14 14:45Σάββατο,
14 Μαρ 2020 14:45
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-03-14 15:00Σάββατο,
14 Μαρ 2020 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ -:- Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΑΠΕΥ ΥΨΩΝΑ
2020-03-15 14:30Κυριακή,
15 Μαρ 2020 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
18η Αγωνιστική
2020-03-20 19:30Παρασκευή,
20 Μαρ 2020 19:30
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2020-03-20 19:45Παρασκευή,
20 Μαρ 2020 19:45
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2020-03-21 14:30Σάββατο,
21 Μαρ 2020 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2020-03-21 14:45Σάββατο,
21 Μαρ 2020 14:45
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ